Εικόνες από ένα ζοφερό μέλλον

Η δημοτική αρχή της Αθήνας, έχοντας εμπράκτως αποδείξει (1) οτι είναι βασιλικότερη του βασιλέως σε θέματα αυταρχισμού και αντιδημοκρατικότητας, γίνεται για μια ακόμα φορά ο «λαγός» προλειαίνοντας το έδαφος για τη θέσπιση νέων περιορισμών των δημοκρατικών ελευθεριών από τα κόμματα της συγκυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, υπέβαλλε προς ψήφιση πρόταση νόμου(2) στην οποία, με διάφορα προσχήματα, επιχειρείται ο δραστικός περιορισμός των διαδηλώσεων και η δυνατότητα απαγόρευσής τους από τους κατά τόπους αστυνομικούς διευθυντές. Ολόκληρη την πρόταση νόμου μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.

Ενα αυταρχικό, δυστοπικό μέλλον πλησιάζει με δρασκελιές. Ο χρόνος για αντίδραση και αντίσταση είναι τώρα. Μετά θα είναι αργά.

Ακολουθεί σύνοψη των κύριων σημείων της πρότασης νόμου όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης» (3/4/2012).

Υποχρέωση του οργανωτή μιας συγκέντρωσης να ειδοποιεί τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την πραγματοποίησή της την αστυνομία, ζητώντας άδεια για την τέλεσή της, ενημερώνοντας για τόπο και χρόνο της πορείας, την ακριβή διαδρομή της. Ευθύνη του οι όποιες ζημιές προκύψουν και αποζημίωση από μέρους του όσων τις υπέστησαν. Απαγόρευση από την αστυνομία επικείμενης δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης με γνώμονα τα συμφέροντα των μονοπωλίων και την προστασία του πολιτεύματος, μετάθεσή της σε άλλη περιοχή πάλι βάσει επιχειρηματικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται π.χ. στο κέντρο. Κινητοποιήσεις παρουσία εισαγγελέα.

Αυτά προβλέπει η «πρόταση νόμου» για τις «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» που παρουσίασε χτες ο εκλεγμένος με στήριξη ΠΑΣΟΚ/ΔΗΜ.ΑΡ./Οικολόγων δήμαρχος Αθήνας Γ. Καμίνης, λειτουργώντας σαν «λαγός», μεταφέροντας τα αιτήματα εμποροβιομηχάνων και μεγαλοξενοδόχων, με πρόσχημα «πλήγματα» που δέχονται από προβοκάτσιες, στημένα επεισόδια. Πρόταση στρεφόμενη ευθέως κατά του δικαιώματος του οργανωμένου εργατικού λαϊκού κινήματος να παλεύει ενάντια στην πολιτική ΕΕ/συγκυβέρνησης. Μια πρόταση που δεν πρέπει να περάσει στην πράξη.

Η πρόταση νόμου ορίζει ότι «Διατάραξη» είναι η «η έντονη και ικανής διάρκειας παρεμπόδιση των κατοίκων και των επιχειρήσεων μιας περιοχής να συμμετάσχουν στην κοινωνική και οικονομική ζωή της». «Οργανωτής» «το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων που απευθύνουν πρόσκληση προς το ευρύ κοινό για συμμετοχή σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση».

Θεσπίζει «Υποχρέωση γνωστοποίησης»: «Ο οργανωτής οφείλει να γνωστοποιήσει στην κατά τόπο αρμόδια αστυνομική αρχή την πρόθεσή του να καλέσει το ευρύ κοινό να συμμετάσχει σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Εφ’ όσον πρόκειται για διαδήλωση, οφείλει επίσης να γνωστοποιήσει την ακριβή διαδρομή, που αυτή θα ακολουθήσει. Η γνωστοποίηση γίνεται εγγράφως πριν από την πρόσκληση προς το ευρύ κοινό και πάντως 24 ώρες τουλάχιστον πριν από την πραγματοποίηση της δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του οργανωτή».

Απαγόρευση κινητοποιήσεων

Προβλέπει απαγόρευση κινητοποίησης: «Επικείμενη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση μπορεί να απαγορευθεί αν επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, λόγω ιδιαιτέρως πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας. Επικείμενη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση μπορεί επίσης να απαγορευθεί σε ορισμένη περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής. Στην περίπτωση αυτή, η (…) αρμόδια αστυνομική αρχή οφείλει να υποδείξει ενδεικτικά, ως εναλλακτικές επιλογές, άλλες περιοχές, κατάλληλες για την πραγματοποίηση της συνάθροισης».

Για τα ίδια συμφέροντα, κινητοποίηση μπορεί να «περιοριστεί»: «Επιτρέπεται η επιβολή περιορισμών σε σχέση με επικείμενη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, εάν πιθανολογείται ότι η διεξαγωγή της θα διαταράξει δυσανάλογα την κοινωνικοοικονομική ζωή της συγκεκριμένης περιοχής, ενόψει, ιδίως, της συχνής διεξαγωγής συναθροίσεων σε αυτήν. Επιτρέπεται επίσης η επιβολή περιορισμών σε σχέση με δημόσια υπαίθρια συνάθροιση που βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν η διεξαγωγή της προκαλεί δυσανάλογα μεγάλη διατάραξη στην κοινωνικοοικονομική ζωή της περιοχής, ενόψει του αριθμού των συμμετεχόντων, των μέσων που αυτοί μετέρχονται για την προβολή των απόψεών τους και λαμβάνοντας υπ’ όψη τη συχνότητα με την οποία διεξάγονται συναθροίσεις στην συγκεκριμένη περιοχή».

Μπορεί να «διαλυθεί»: «Μπορεί να διαταχθεί η διάλυση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης που βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν συμμετέχοντες σε αυτήν δεν συμμορφώνονται προς τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν (…) ή τελούν αξιόποινες πράξεις με χρήση βίας κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας και οι οργανωτές της αδυνατούν να αποτρέψουν την συνέχιση ή επανάληψη της διάπραξής τους».

«Αρμόδιος για την απαγόρευση επικείμενης δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης (σ.σ: ή την επιβολή περιορισμών) είναι ο κατά τόπον αρμόδιος Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής, με σύμφωνη γνώμη του οικείου Προέδρου Πρωτοδικών και απλή (σ.σ: μη δεσμευτική) του Δημάρχου». Για την απαγόρευση, τους περιορισμούς, τη διάλυση αρμόδια χρίζεται «η αρμόδια αστυνομική αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο, αφού προηγουμένως εξαντλήσει κάθε δυνατότητα να πείσει τον οργανωτή της δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, τους προσερχόμενους και τους συμμετέχοντες σε αυτήν να συμμορφωθούν οικειοθελώς προς τις αποφάσεις της».

Τέλος, προβλέπεται ότι «(…) όσοι δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του οργανωτή δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης ή προς τους περιορισμούς που επιβάλλει η παριστάμενη αστυνομική αρχή τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους. Αν οι υπαίτιοι τέλεσαν βιαιοπραγίες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών».

Πηγές – παραπομπές – υποσημειώσεις

(1)
Σταχυολογούμε από την πολύπλευρη δράση του κ. Καμίνη:
– απείλησε με απόλυση τους μουσικούς της φιλαρμονικής του Δ.Αθηναίων σε περίπτωση που οι μουσικοί πραγματοποιούσαν την πρόθεσή τους να δημοσιοποιήσουν τη διαμαρτυρία τους με τις μαύρες κορδέλες σε όλα τα μουσικά όργανα στην παρέλαση της 28/10/2011.
– τους παρέπεμψε στο πειθαρχικό μετά την παρέλαση για το ίδιο θέμα (πηγή εδώ)
– απαγόρευσε τη συμμετοχή της φιλαρμονικής στην παρέλαση της 25/3/2012 (η απόφαση εδώ)
– προσπάθησε να αποτρέψει (αρνούμενος να δώσει ρεύμα) αντιφασιστικό – αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – ζήτησε μάλιστα και τη γνώμη της ΓΑΔΑ σχετικά… (βλέπε εδώ)
– κάλεσε σε θρησκευτική ορκομωσία του Δ. Συμβουλίου τον αρχιεπίσκοπο παραβιάζοντας το Σύνταγμα που ρητά ορίζει (13.5): «Κανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόμο, που ορίζει και τον τύπο του».
– επέτρεψε, χωρίς επίπληξη ή αποβολή από το Δ.Σ., ναζιστικό χαιρετισμό του δημοτικού συμβούλου Ν. Μιχαλολιάκου (της Χρυσής Αυγής) (βίντεο εδώ)

(2)
Όπως μάλιστα είπε ο ίδιος, πρόκειται για μια πρόταση που φιλοδοξεί να αποτελέσει  ένα χρήσιμο νομοπαρασκευαστικό εργαλείο και να συμβάλει «στην έναρξη ενός ανοικτού, ανυπόκριτου και νηφάλιου δημόσιου διαλόγου»…

One response to “Εικόνες από ένα ζοφερό μέλλον

  1. Pingback: Ο συνήγορος του… εργολάβου « Πύρ αείζωον

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: